image-1

Cánh khuấy nhôm

image-1

Khuôn đúc đồng vàng

image-1

Khay thiêu kết kim loại

image-1

Vành kết tinh nhôm

image-1

Than lá

image-1

Trục khuấy nhôm

image-1

Cánh khuấy nhôm

image-1

Graphite dạng hạt

CARBON-GRAPHITE CHO ĐÚC KIM LOẠI